Händer på Årstaskolan

Nyheter

SYVen informerar

Här får du mer information om gymnasievalet.

Läs mer här

Söka skola 2018

Läsårsinfo

Vårterminen 2018

10 januari - Planeringsdag
11 januari - Vårterminen startar
v.9 Sportlov - 26 februari – 2 mars
v.14 Påsklov - 3-6 april
30 april - Planeringsdag
11 maj - Lov efter Kristi 
Himmelsfärdsdag

Läsåret slutar:
8 juni (åk F-6)
11 juni (åk 7-9)

Läs mer här:
Provdatum för nationella prov:

Sjukanmälan

Från och med vårterminens start skall sjukanmälan för elever göras på Skolwebben.

Sjukanmälan görs senast kl.08:00

Läs mer här:

Ansökan om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition/hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen). Blankett för ansökan om ledighet