Händer på Årstaskolan

Årstaviken håller på att färdigställas under sommaren.

Skolstart åk 7-9

Måndag 21 aug kl.09:00

Vi träffas på Årstaskolan skolgård för en gemensam promenad till vår nya skola som kommer att heta Årstaskolan Årstaviken.

Nyheter

Skolledare på plats under sommaren

v26 - Kalle Enström
08-508 46 217 

v27 - Ulla Wettring 
08-508 46 294

v28 - Johan Engström
08-508 14 070

v29-30 - Daniel Delsol 
08-508 46 208 

Läsårsinfo

Höstterminen 2017

Läsåret börjar: 16 augusti
Höstlov: v44
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2018

Vårterminens första dag: 
10 januari
Sportlov: v9
Påsklov: v14
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 
11 maj
Läsåret slutar: 8 juni

Läs mer här

Sjukanmälan

Från och med vårterminens start skall sjukanmälan för elever göras på Skolwebben.

Sjukanmälan görs senast kl.08:00

Läs mer här:

Ansökan om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition/hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen). Blankett för ansökan om ledighet

Våra andra sajter

Årstaskolans bloggar

SYVen informerar

Här får du mer information om gymnasievalet.

Läs mer här