Händer på Årstaskolan

Nyheter

SYVen informerar

Här får du mer information om gymnasievalet.

Läs mer här

Informationsmöte - nya skoldelen

Välkommen till:
Informationsmöte på Årstaskolan om vår nya skoldel ”Årstaskolan Årstaviken” – för åk 7-9.

Torsdag 8 december 
18.00-19.30 i matsalen

Läs mer här:

Söka skola 2017

Läsårsinfo

Höstterminen 2016

Läsåret börjar: torsdag 18 augusti
Höstlov (v. 44)
Terminens sista dag: onsdag 21 december

Vårterminen 2017

Planeringsdag: 9 januari
Vårterminens första dag: tisdag 10 januari
Planeringsdag: 8 februari
Sportlov (v. 9): 27 februari – 3 mars
Påsklov: (v. 15): 10 – 13 april
Lov vid Kristi Himmelsfärdsdag: 26 maj
Läsåret slutar: fredag 9 juni

Läs mer här

Ansökan om ledighet

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition/hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen). Blankett för ansökan om ledighet

Våra andra sajter

Sjukanmälan

Från och med vårterminens start skall sjukanmälan för elever göras på Skolwebben.

Sjukanmälan görs senast kl.08:00

Årstaskolans bloggar