Till innehåll på sidan

Vårdfrågor och kontakter

”Alla skolor ska ha en elevhälsa där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ingår. Elevhälsan ska gemensamt bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål enligt skollagen. Elever som mår bra har lättare att lära sig!"

För att stötta elevernas välmående behöver skolan ibland samverka med hemmet och/eller andra vårdinstanser eller remittera till annan vårdinstans. Det finns hjälp och stöd att få men det kan vara svårt att hitta rätt!

Vi hjälper gärna till och har även här på hemsidan kartlagt flera processer och vårdgivare som det är bra att känna till vid oro för barnets välmående

Sandra Wrangdahl/skolpsykolog

Dela:
Kategorier: