Till innehåll på sidan

Utredning

Ibland bedömer skolan att en elev behöver utredas kring en svårighet för att personal bättre ska förstå elevens svårigheter och därmed bättre kunna hjälpa eleven. I dessa fall kontaktar skolan vårdnadshavare i fråga. Samtycke av vårdnadshavare behövs alltid för att göra en utredning med ett barn.

Vårdnadshavare har också rätt att själva söka bedömning/utredning till vårdinstanser utanför skolan. Ofta kräver/önskar vårdinstansen då en bedömning av skolan också för att kunna göra sin bedömning. Därför behöver skola och vårdinstans ofta samarbeta när barn behöver utredas. Ibland kan en utredning börja inom vården och ibland inom skolan beroende på frågeställning.

Neuropsykiatrisk utredning (ADHD och AST) och stöd

I Stockholm har landstinget ansvar för att neuropsykiatriskt utreda och diagnostisera barn. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) i Stockholms län med så kallade ”tilläggsavtal” ska utreda ”enklare” ADHD.

Komplex ADHD eller ADHD i samspel med andra svårigheter och/eller AST-frågeställningar har BUP ansvar och uppdrag att utreda. Ni hittar dem här:

Skolans psykologer och läkare som är kommunalanställda får inte ställa diagnoserna inom AST och/eller ADHD som är ett uppdrag för landstinget. Skolpsykologen kan därför göra en preliminär bedömning en så kallad neuropsykiatrisk ”screening” tillsammans med skolläkaren och vid behov remittera utredningen till en landstingsmottagning.

Stöd för elever med neuropsykiatriska diagnoser

Stockholms Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med ADHD och AST. 

Dela:
Kategorier: