Till innehåll på sidan

Trygghetsgruppen

Årstaskolans Trygghetsgrupp ansvarar i nära samarbete med rektor för mycket av det löpande arbetet kring diskriminering och kränkande behandling.

Trygghetsgruppens främsta arbetsuppgifter är att utreda och åtgärda incidenter av mobbing, kränkande behandling och trakasserier samt att återkoppla till alla berörda parter, informera rektor och att dokumentera insatserna.

Trygghetsgruppen består av representanter från alla verksamhetsområden och bedriver ett löpande arbete för att främja likabehandling och förebygga och förhindra kränkande behandling.

Dela:
Kategorier: