Elevhälsa

Antal: 11

 • Plan för elevhälsoarbetet

  Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov av särskilt stöd.

 • Utredning

  Ibland bedömer skolan att en elev behöver utredas kring en svårighet för att personal bättre ska förstå elevens svårigheter och därmed bättre kunna hjälpa eleven. I dessa fall kontaktar skolan vårdnadshavare i fråga.

 • Samtalskontakt utanför skolan

  Om en elev önskar samtalskontakt utanför skolan eller någon att prata med om kroppen eller sex och samlevnad, kan man vända sig till ungdomsmottagningen. Man har rätt att gå till vilken ungdomsmottagning som helst i landet oavsett vart man bor.

 • Familj- och föräldrastöd

  Om man som förälder upplever att ens vardag med sina barn domineras av bråk och konflikt eller om man har samlevnadsfrågor, till exempel kring separation eller familjeproblem så erbjuder Stockholm stad kvalificerad hjälp.

 • Vårdfrågor och kontakter

  ”Alla skolor ska ha en elevhälsa där medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser ingår.

 • Trygghetsgruppen

  Årstaskolans Trygghetsgrupp ansvarar i nära samarbete med rektor för mycket av det löpande arbetet kring diskriminering och kränkande behandling.

 • Skolsköterskor

  Vi skolsköterskor har som främsta arbetsuppgift att ta över där BVC (barnavårdscentralen) slutar:

 • Sjuk och frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan

  Frånvaroanmälan gör du som vårdnadshavare direkt i Skolplattformen på följande sätt:

  Alternativ 1: logga in på Skolplattformen och anmäl ditt barn.