Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 10

 • Plan för elevhälsoarbetet

  Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov av särskilt stöd. Elevhälsan kartlägger behov och identifierar främjande och förebyggande insatser.

 • Elevhälsa

  Årstaskolans elevhälsas uppgift är att hjälpa skolans barn och ungdomar att utveckla, bevara och förbättra sin hälsa och lärande genom medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan på Årstaskolan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.

 • Utredning

  Ibland bedömer skolan att en elev behöver utredas kring en svårighet för att personal bättre ska förstå elevens svårigheter och därmed bättre kunna hjälpa eleven. I dessa fall kontaktar skolan vårdnadshavare i fråga.

 • Samtalskontakt utanför skolan

  Om en elev önskar samtalskontakt utanför skolan eller någon att prata med om kroppen eller sex och samlevnad, kan man vända sig till ungdomsmottagningen. Man har rätt att gå till vilken ungdomsmottagning som helst i landet oavsett vart man bor.

 • Trygghetsgruppen

  Årstaskolans Trygghetsgrupp ansvarar i nära samarbete med rektor för mycket av det löpande arbetet kring diskriminering och kränkande behandling.

 • Skolsköterskor

  Vi skolsköterskor har som främsta arbetsuppgift att ta över där BVC (barnavårdscentralen) slutar:

 • Specialpedagogik

  Vi uppmuntrar alla små steg som kan leda framåt. Vi har en förväntan på och en orubblig tro att alla elever vill lära sig, utvecklas och nå sina kunskapsmål.

 • Skolmåltid

  För oss i köket är det jätteviktigt att du tycker att restaurangens mat är god och att du på lunchrasten får en trevlig och avkopplande stund från skolarbetet.