Till innehåll på sidan

Skolbibliotek

Antal: 1

  • Bibliotek

    Årstaskolan har skolbibliotek på Årsta torg och Årstaviken. Till biblioteket kommer eleverna på schemalagda besök och spontant för att låna, läsa och bli boktipsade. Bibliotekarien arbetar målinriktat med elevernas läsning såväl som medie- och informationskunnighet. Elever med behov kan även få hjälp med olika kompensatoriska hjälpmedel. Du kan läsa mer i Årstaskolans biblioteksplan.