Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledning

Jag heter Malin Plantin Wantell och arbetar som studie- och yrkesvägledare (SYV) på Årstaskolan och jag finns på skolan måndag - torsdag.

Elever och vårdnadshavare är alltid välkomna till mig för att prata och ventilera tankar och funderingar kring skolan, framtida utbildning och arbetsliv. Bokning av samtalstid sker enklast via e-post till  malin.plantin.wantell@stockholm.se eller på telefon 076-129 14 25. Jag har även drop-in för elever måndag - onsdag kl 13.00 - 14.00.

Om studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en professionell verksamhet som fokuserar på att stödja elever i processen att göra väl underbyggda val inför framtida studier- och arbetsliv. För att Årstaskolans elever ska vara väl förberedda på vidare studier och arbetsliv är studie- och yrkesvägledningen ett kontinuerligt inslag i skolans verksamhet och omfattar alla årskurser från att eleverna börjar i förskoleklass till att eleverna går i årskurs 9 för att sedan gå vidare till studier eller arbete

Dela:
Kategorier: