Till innehåll på sidan

Skolsköterskor

Vi skolsköterskor har som främsta arbetsuppgift att ta över där BVC (barnavårdscentralen) slutar:
Att vaccinera och kontroller
a barnens syn, tillväxt mm samt ha hälsosamtal enligt Stockholms stads program.
Vi hjälper även till när det finns misstanke om att skolsvårigheter kan bero på någon medicinsk diagnos som exempelvis dyslexi.
Skolans elever kan gärna söka upp oss för olika typer av hälsorelaterade problem.

Vi har öppen mottagning mån-fre kl 10.00-11.30

Det är självklart för oss att vi tar hand om skador som sker under skoltid men vi har begränsat med möjligheter att undersöka på mottagningen. Vi tar inga blodprover eller andra tester. Sjukdom/skada som ert barn har haft flera dagar/längre tid ber vi er söka vårdcentral för.

Nedan ser ni skolhälsovårdens basprogram i Stockholms stad:
• Förskoleklass: Synkontroll och hälsoundersökning av skolläkaren.
• Åk 1: Hörselkontroll.
• Åk 2: längd och vikt.
• Åk 4: Hälsosamtal samt längd, vikt och rygg.
Åk 6: Längd, vikt och rygg.
• Åk 8: Hälsosamtal samt längd, vikt och rygg.  

Klicka på länken nedan för att ta del av det nationella vaccinationsprogrammet.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

Dela:
Kategorier: