Till innehåll på sidan

Samtalskontakt utanför skolan

Om en elev önskar samtalskontakt utanför skolan eller någon att prata med om kroppen eller sex och samlevnad, kan man vända sig till ungdomsmottagningen. Man har rätt att gå till vilken ungdomsmottagning som helst i landet oavsett vart man bor. Ni hittar rätt här.

Elever med psykisk ohälsa

Om en elev mår psykiskt dåligt finns det hjälp att få beroende på hur pass dåligt eleven mår. Med lättare psykisk ohälsa som till exempel ångest, nedstämdhet, oro eller ältande kan man vända sig till så kallade Första Linjens Psykiatri för barn och unga. Det är vårdcentraler med kurators och psykologkompetens just för barn och unga. Ni hittar dessa mottagningar här.

Om en elev mår psykiskt dåligt mestadels av tiden, lider mycket av sitt mående och / eller har flera olika bekymmer samtidigt, ska man vända sig till BUP - Barn- och Ungdomspsykiatrin. Ni hittar dem här.

Om en elev mår akut psykiskt dåligt, till exempel vid självmordstankar, vanföreställningar eller är en risk för sig själv eller andra ska man vända sig till BUP-akuten. Under vardagar mellan 08.00 - 16.00 är det den ”vanliga” lokala BUP-mottagningen man kontaktar. På helger och kvällar och nätter mellan kl 16.00 – 08.00  kontaktar man BUP:s akutenhet på Sachsgatan 10, vid Södersjukhuset i Stockholm.

Telefon till akutenheten: 08 - 616 69 00  

Dela:
Kategorier: