Arbetslag

Årstaskolan har tre F-3 avdelningar, Bakgården, Sörgården, Tegelbo.
Mellanstadiet har fritidsverksamhet på Ikaros och Årsta ungdomsgård. I sjätte klass väljer man ett profilämne där eleverna får fördjupa sig i ett ämne som de är lite extra intresserade av. Den undervisningen sker en gång i veckan under tre års tid.
Högstadiet består av årskurs 7,8 och 9. Arbetslagen arbetar årskursvis.

Antal: 100