Till innehåll på sidan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

“Vi förbereder er för framtiden”, så skulle vi vilja presentera oss för våra elever. Exakt vad framtiden kommer att innehålla är naturligtvis väldigt svårt att säga. Vi tänker inte heller ge sken av att ha alla svar eftersom vi inte sitter inne med dem. Men vi tänker ständigt på framtiden och vad våra elever behöver för att vara förberedda inför den. Som en skola med elever från förskoleklass till åk 9 och fritidshem är vi med hela vägen, från att de är små till att de är nästan vuxna.
I den resan är vår övertygelse att förutsättningar för att utvecklas och lära är en trygg, trivsam och inkluderande skola. Vår förhoppning är att vara en skola som präglas av starkt ledarskap, synlighet och höga förväntningar men samtidigt erbjuda en skolmiljö med stark lärandekultur. Det är vår förhoppning att Årstaskolan skall vara en plats med högt i tak där olikheter och originalitet välkomnas och drömmar kan frodas.

På Årstaskolan tycker vi det är viktigt att inte bara tänka på vad vi gör utan hur vi gör det och vi lägger därför stor vikt vid att öka allas medvetenhet kring, hur vi tillsammans samskapar vår miljö. Vi tror att man växer om man blir bekräftad och sedd utifrån sina styrkor och förmågor och vi strävar därför efter att vara nyfikna och öppna för varandras unika sammanhang och förutsättningar. Detta gäller i högsta grad hur vi arbetar med trygghetsarbetesfrågor.

Ikon PDF
 Läs Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling här

Dela:
Kategorier: