Plan för elevhälsoarbetet

I denna Elevhälsoplan redovisar vi hur vi ser på begreppet elevhälsa och hur den är strukturerad utifrån både värdeinnehåll, struktur, ansvarsfördelning och rutiner. Med ordet Elevhälsa avser vi elevhälsans samtliga insatser; medicinska, psykologiska, psykosociala och s pecialpedagogiska.  Har ni frågor och undringar är ni välkomna att kontakta Elevhälsan på eht.arstaskolan@stockholm.se

Elevhälsan Årstaskolan

Dela:
Kategorier: