Till innehåll på sidan

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår på Årstaskolan!

Vi närmar oss nu dagen då skolan drar igång igen. Onsdag den 19 augusti är läsårets första skoldag och förberedelserna pågår för fullt för att ta emot alla elever! Som vi meddelat tidigare är vår starttid 9.00, både för årskurs F-6 vid Årsta torg och årskurs 7-9 på Årstaviken. Vi kommer inte att ha någon startceremoni med tal och annat vid den här tidpunkten, utan eleverna kommer att gå till sina klassrum och starta där med sina pedagoger.

På skolgården möts eleverna av skyltar som visar vart de ska gå. Den pedagog som står med skylten kommer att berätta vad som gäller och de flesta kommer att berätta att eleverna ska gå till sitt rum där en annan pedagog tar emot. På det här sättet får vi ett jämt flöde av elever in i skolan. Några pedagoger kan behöva samla ihop sina elever först och därefter gemensamt gå in.
Om du som förälder har sällskap med ditt barn till skolan så ber vi dig säga hej då när ni hittat ditt barns skylt på skolgården, så att vi inte samlar för många vuxna för tätt på en plats.

Vi ser fram emot ett bra läsår där vi fortsätter att hjälpas åt att respektera varandra och tillsammans skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna!

Med tanke på Covid-19

För oss som skola gäller samma riktlinjer som före sommarlovet. Det innebär att vi har fokus på handtvätt med tvål, avstånd samt att stanna hemma vid sjukdom. Vi planerar fler elevaktiviteter utomhus än vi brukar göra och vi undviker att transportera elevgrupper med SL. Det kan finnas transporter / resor som vi bedömer som oundvikliga och vi kommer i så fall att informera berörda vårdnadshavare.
Ni kommer att informeras löpande om hur vi hanterar föräldramöten i de olika enheterna. Förutsättningarna varierar och en klass med få eller inga förändringar har mindre behov av ett fysiskt möte medans en klass med en ny elevsammansättning och / eller nya lärare har större behov av att etablera kontakt. Vi kör på den lösning vi bedömer fungerar och informerar er.

Vad gäller utvecklingssamtal så är riktlinjen från Stockholm stad att de ska genomföras. Samtalen kan ske på tre sätt: ett fysiskt möte, ett videosamtal på lämplig plattform eller ett telefonsamtal. Förutsättningarna för de som ingår i mötet styr vilken form som används, viktigt är att det är och ska vara ett trepartssamtal där både elev, vårdnadshavare och pedagog har talutrymme. I de fall fysiska samtal genomförs försöker vi hålla oss till mötesrum i anslutning till entré för att inte öka genomströmningen av vuxna inom skolan.

Hämtning och lämning fortsätter utomhus tills Stockholm stad meddelar något annat.

Kalle Enström

Rektor Årstaskolan

Dela:
Kategorier: