Välkommen till informationsmöte för föräldrar till barn som skall ansöka till förskoleklass 2020

Välkommen till informationsmöte för föräldrar till barn som skall ansöka till förskoleklass 2020 torsdagen den 28 november klockan 17:30. Vi träffas i Årstaskolans matsal. På mötet berättar vi om vår verksamhet, året i förskoleklass och annat som vi tycker är viktigt på Årstaskolan. Det finns självklart utrymme för alla era frågor.

Välkommen!

Kalle Enström - Rektor
Nina Park - Biträdande rektor
Susanne van der Kwast - Biträdande rektor

Dela:
Kategorier: