#allaslikavärde - Dag 3, 4 och 5

Dag 3 #allaslikavärde Alla klasser 7-9 gick på skolbio och såg filmen Sameblod och därefter arbetade eleverna med samernas historia. Eleverna jobbade vidare med rasismens historia och värderingsövningar i klassrummet.

Dag 4 #allaslikavärde började med två föreläsningspass för åk7-9 med Nina Rung som tog upp bland annat könsnormer, sexualiserat våld hur det ser ut och vad man kan göra för att förebygga brott.
Dagen fortsatte vidare i Årstaskolans Årsta torg med Nina Rungs föreläsning för all skolpersonal.

Dag 5 #allaslikavärde fortsatte med föreläsningar med Max Bergander och frågor kring värdegrund. Stiftelsen Expo föreläste om rasism och intolerans.

Fantastisk vecka med mycket viktiga kunskaper är slut. Kunskapen och erfarenheten är något vi alla kommer att bygga vidare på för en bättre skolmiljö samt för samhället runt omkring oss. Tack till er alla, elever och personal, vi gjorde detta tillsammans ❤️

Osman Cloarec/Socialpedagog på Årstaskolan

Dela:
Kategorier: