PRAO Årstaskolan

Snart är det dags!

I mars 2018 kommer Årstaskolan att återinföra PRAO som en del av skolans verksamhet för att ge eleverna chansen att tidigt komma i kontakt med arbetslivet. Genom PRAO kan vi erbjuda våra elever ytterligare ett spännande sätt att skaffa sig erfarenheter inför kommande val av utbildning och yrkesinriktning. De elever som under det här läsåret kommer att ha PRAO är åk 8, på vårterminen-v.11.

Men våra elever, era barn, behöver hjälp! Då PRAO startas upp på nytt igen har vi ännu ingen arbetsplatsbank. För att säkerställa att alla elever får en spännande upplevelse ber vi er vuxna att se er omkring efter möjligheter att ta emot en eller flera av våra duktiga elever! Du kanske själv kan ta emot en elev, eller så kanske du känner någon annan som kan tänka sig att göra det.  Hör av dig till vår Syv David Spak om platser. Kontaktuppgifter till David hittar du här.

För att förbereda våra elever på ett kommande arbetsliv, så kommer vi i första hand låta dem, med hjälp av lärare och studie- och yrkesvägledaren, söka sina egna PRAO-platser. Samtidigt bygger vi upp en platsbank, dit elever kan vända sig om något oförutsett inträffar i sökandet av egen PRAO-plats.

Tack för hjälpen!
David Spak

Dela:
Kategorier: