Årstaskolan rör sig

Vi på Årstaskolan har bestämt oss för att satsa på att ge våra elever mer rörelse under skoldagen, i linje med det som beslutats av Stockholm stad. Vi har i samband med detta heltidsanställt Johanna Sjöstrand som har fått ett samordningsuppdrag för skolans rörelseaktiviteter. Johanna ingår också i ett nätverk i Stockholms stad där vi skolor hjälps åt att utarbeta strukturer. Vi har även genom fritidshemssatsningen givit en av våra fritidspedagoger, Yerro Bah, i uppdrag att samordna rastaktiviteter, i första läget för F-3.
 
Vi arbetar på att föra in meningsfulla rörelseaktiviteter på ett naturligt sätt i elevernas samlade skoldag, olika sätt och metoder behövs i olika åldrar för att vi ska nå eleverna. Det är ett fokusområde för oss att under året hitta formen för hela skolan, vi hoppas som alltid på ett gott samarbete med er föräldrar för att nå hela vägen fram.
 
Genom att erbjuda rörelse i en konkurrensfri form vill vi främja gemenskap i gruppen, möjliggöra samarbete och uppmuntra alla elevers individuella rörelseuttryck. Vi vill ge våra elever en god chans till ett hälsosamt och balanserat liv, där fysisk rörelse är en naturlig del av vardagen. Dessutom vet vi att rörelse bidrar till en förbättrad koncentrationsförmåga, ökad kroppsmedvetenhet och att den främjar läs- och skrivinlärning.
Just därför tycker vi att rörelse är så viktigt! 
 

Dela:
Kategorier: