Studietid/läxhjälp i åk 7-9

Vi är nu igång med studietid/läxhjälp på Årstaskolan Årstaviken. Den som finns på plats nedanstående tider är August Levinson. August jobbar som elevassistent på Årstaviken. På de här tiderna kan elever som vill och/eller behöver komma och plugga i ett lite lugnare klimat. Det kan vara att plugga inför ett prov, göra läxor eller jobba ikapp något en har missat. Här gäller ingen skolplikt, så det är helt frivilligt. Därför kan det vara bra att uppmuntra elever som en tror skulle behöva detta, att delta.
Utvärdering av tiderna kommer att ske inom ett par veckor, för att se att vi lagt dem rätt.

Måndag
15:45-16:45
Sal A304

Tisdag
15:00-16:45
Sal A304

Fredag
13:00-15:15
Matsalen

Dela:
Kategorier: