Uppdaterad information angående Årstaskolan Årstaviken

Vi har idag fått besked från projektledningen för byggnationen att alla handlingar för den nya byggnaden inte hunnit behandlas ännu.

Det innebär att slutbeskedet för huset inte finns ännu, vi kan därför inte gå in i byggnaden ännu, av säkerhetsskäl.

Nytt datum för när vi ska få tillträde är mån 4 september. Det har flaggats för att det tidsmässigt skulle vara svårt att få allt klart till ons 30 augusti, så vi är inte helt överraskade men ändå lite besvikna.

Det här beskedet innebär att eleverna i åk 7-9 fortsätter att utgå från Årstaskolan Årsta torg onsdag-fredag denna vecka. Innehållet planeras även fortsatt av lärarna, utifrån läroplan och kursplaner. Vår planerade temavecka v.43, som var tänkt att vara schemabrytande, ställer vi in och jobbar den veckan efter ordinarie schema. På så sätt tryggas ämnesundervisningen.

Nu längtar vi efter att få kliva in i det nya huset, välkommen på föräldramöte för åk 7-9, 7 september 18.30.

Kalle Enström
Rektor
08-508 46 217
kalle.enstrom@stockholm.se

Dela:
Kategorier: