Till elever och vårdnadshavare i åk 7-9

Sedan höstterminen drog igång har vi varit inställda på att kunna få komma in i den nya skolbyggnaden mån 28 augusti och följa lektionerna i det fastslagna schemat.

Vi har nu fått besked om att det inte är möjligt för oss att komma in på måndag, pga. nödvändiga processer inför inflytt inte är klara. Av säkerhetsskäl ska vi naturligtvis inte in och ha skola i en byggnad som inte är slutbesiktigad men det känns ändå surt för oss, eftersom vi är laddade för att flytta in och boa in oss.

Efter diskussioner med de som projektleder byggnationen har vi landat i att vi ska kunna komma in på onsdag 30 augusti. Det innebär för oss att eleverna på måndag och tisdag nästa vecka fortsätter att utgå från Årstaskolan Årsta torg, exakt schema och innehåll får de från sina mentorer.

Skulle något förändra detta så återkommer vi med ytterligare information.

Detta är inte vad vi önskat men vi tvingas anpassa oss efter förutsättningarna. Jag är mycket glad över det sätt våra medarbetare tagit sig an uppgiften trots det icke-perfekta läget.

Alla de aktiviteter som vi genomför med eleverna ryms inom läroplanen och ämnenas kursplaner.

Hoppas att ni har möjlighet att komma på föräldramöte på Årstaskolan Årstaviken 7 september 18.30-20.00! Utöver lärarna kommer då även elevhälsopersonal, skolledning och andra ifrån närområdet att finnas på plats och presentera sig.

Vänliga Hälsningar,
Kalle Enström, Rektor

 

Dela:
Kategorier: