Nattvandring - information till föräldrar

Föräldrar vid Årstaskolans skolråd beslutade 26/4 2017 att föräldrar från klasser åk 6 till åk 9 ska nattvandra en gång i veckan fram till sommaren. Nattvandringen sker fredagar kl. 19.00 – 22.00. Nattvandrande föräldrar samlas kl. 19.00 på ungdomsgården vid Årstaskolan.

 Ansvar

Föräldrar i en klass ansvarar för att sammankalla 4 personer som kan vandra. Klassföräldrar i respektive klass är sammankallande och ansvarar för att vandringen blir av.

Följande klass ansvarar för givna datum:

30/4 - 8B (valborg)  – Vandring genomförd

5/5- 8A – Vandring genomförd

12/5- 8C

19/5 - 7A

26/5 - 7B

2/6 - 7C

9/6 - 6A och 6B (skolavslutning)

Hjälp att få

Nattvandring i Årsta har funnits sedan januari 2016 och ett dussintal erfarna vuxna vandrare kommer att finnas tillgängliga för information och stöd. Varje nattvandring kommer att inledas av att en erfaren nattvandrare pratar igenom förhållningsregler och fördelar ut jackor, mobiltelefon mm. Själva vandringen genomförs sedan av föräldrar i klassen.

Så funkar det

Samling sker på ungdomsgården vid Årstaskolan på fredag kväll klockan 1900. En erfaren nattvandrare (från Nattvandring Årstas Facebook grupp) går igenom grunderna i hur vandringen funkar, den utrustning som vi har att tillgå och vad som är viktigt att tänka på när vi är ute och pratar med ungdomar. Efter avslutad vandring återsamlas gruppen vid ungdomsgården och återlämnar lånad utrustning.

För att nattvandringen ska fungera i Årsta så behöver föräldrar i varje klass ta ett gemensamt ansvar. Skolan kommer att hjälpa till med information på sin webb och blogg, men det är vi föräldrar som behöver administrera arbetet och genomföra vandringarna. Det är inte svårt men det kräver att vi föräldrar ställer upp på våra barn och unga. Allt praktiskt material så som jackor, västar och annan utrustning är redan införskaffade och redo för att genomföra vandringarna.

Vid frågor kontakta

Maria Quaglia mariaquaglia@ymail.com - 070-639 06 56

Stefan Holmgren stefan_holmgren@hotmail.com - 070-690 99 04

Tonya Orheden tonja.orheden@gmail.com - 070-886 98 14

Fredrik Stolpe fredrik.stolpe@gmail.com - 070-999 50 45

Dela:
Kategorier: