Informationsträff om Årstaskolan Årstaviken

Årstaskolan bjuder in alla vårdnadshavare till en informationsträff om vår nya skoldel Årstaskolan Årstaviken. 

Torsdag 18 maj
Kl. 18.00-19.00 
i Årstaskolans matsal

Vi riktar oss till alla vårdnadshavare som vill veta mer om detta.
I augusti kommer vi som bekant att ha en ny skoldel för åk 7-9, bredvid Värmdö Gymnasium vid Gullmarsplan, vi vill dela med oss om hur projektet fortskrider, våra planer framöver samt ge utrymme för dina frågor.
Utöver representanter för lärare, elevhälsa och skolledning är även Mikael Kaare, samordnare från Utbildningsförvaltningen, Björn Herrlin, SISAB samt stadsdelens fältassistenter Keri och Sebastian inbjudna.
Efter en kortare allmän information går vi över till att du får möjlighet att samtala med och ställa frågor till de personer du vill.
 
Varmt välkommen
Kalle Enström/Rektor

Dela:
Kategorier: