Bygget av Årstaviken framskrider

Aktuell info om hur bygget vid Värmdö gymnasium framskrider

Byggstaketet har utvidgats längs med stora den parkeringsplatsen (öst) för att omöjliggöra att det genas över gräsytor. Varningsskyltar har monterats/justerats längs byggstaket vid cykelbana för förhindra olyckor (byggstaketets gummifötter sticker ut lite på gång-/cykelvägen).

Projektering
Projektering markarbete fortgår. Utredning av VA, spillvatten (avlopp), dagvatten (regnvatten) fortgår. Utredning utformning av stödmur alternativt plintar fortgår.

Att tänka på
Det är förbjudet och straffbart att beträda byggarbetsplatsen. Byggstängslet är till för att skydda mot olyckor.

Dela:
Kategorier: