Att arbeta med tvåspråkighet i skolbarnomsorg

Ulf Häggberg som arbetar som Sva-lärare här på Årstaskolan har skrivit en intressant artikel om att arbeta med tvåspråkighet. Artikeln används som kurslitteratur på linjen för Fritidspedagogik på bland annat Mittuniversitetet. 

Årstaskolan har under en längre period fått ett ökat antal elever med behov av Svenska som andraspråk. På lågstadiet innebär det också att dessa elever har morgon- och eftermiddagsomsorg i skolans regi. En ovetenskaplig undersökning från oss personal visar dessutom att under skollov tenderar tvåspråkiga barn att vara i klar procentuell majoritet på fritidshemmet. Dessa fakta reser frågor kring om vi behöver förändra/styra över fritidshemsverksamheten med hänsyn till andra kulturer / språk? Till exempel genom att vara mer noggranna vid val av aktiviteter och rutiner på fritidshemmet. Eller det kanske finns tillfälle att komplettera skolans undervisning i svenska som andraspråk med en egen agenda för att förstärka och öva språk med alla dess biyttringar på ett mer genomarbetat och välformulerat sätt? Jag svarar ja på den frågan då jag tror att fritidshemmet är en gynnsam miljö för språkutveckling. Men vi som arbetar på fritidshem kan bli ännu bättre! Med den här artikeln hoppas jag kunna ta ett steg på vägen mot att göra fritidshem till en gynnsam miljö för språkutveckling.

Ulf Häggberg

Läs hela artikeln här:
 

Dela:
Kategorier: