Välkomna till ett nytt läsår på Årstaskolan!

Förra sommaren hade vi ett överflöd av sol och värme, i år har vi fått njuta av växlingarna i vädret. Nu har värmen till slut anlänt, lagom till skolstarten, och jag hoppas att ni är utvilade och fulla av energi för att ta er an ett nytt år av lärande. 

Jag börjar mitt tredje läsår på Årstaskolan och ser tillbaka på två bra år då jag fått uppleva flera spännande saker som Årstafestivalen, TalasomTED, trygghetsgruppens nyskapande arbete, Livsviktig poesi (med Årstaskolans app för både Android och iPhone), dansmatte, Vinnova-finansierade Looper-projektet m.m. Jag är glad över att få samarbeta med så engagerad personal och ser fram emot det nya lärandeåret. 

Under sommaren har vi gjort en del förbättringar i utemiljön och lokalerna för att anpassa skolan till det ökande antalet elever. De insatserna kommer att fortsätta nästa år för att Årstaskolan ska leva upp till de höga förväntningar vi vet att ni elever och föräldrar har. 

Det här läsåret kommer vi att fortsätta det systematiska kvalitetsarbetet som påbörjades under våren. Det syftar till att höja resultaten på skolan och ge alla barn en trygg och utvecklande skolgång. Kunskap, trygg miljö och goda skolresultat ger bra förutsättningar i livet och det är något vi på Årstaskolan ska ge våra elever. 

För att komma dit måste alla, personal och elever, vara nyfikna och reflektera över vad vi gör varje dag. Som förälder är ditt engagemang i ditt barn och din feedback till oss som arbetar på Årstaskolan oerhört viktig. Till er elever vill jag önska ett spännande läsår av lärande, med många ansträngningar men även mycket glädje. 

Ove Norrman, rektor Årstaskolan 

Dela: