En heldag med den senaste forskningen kring diskriminering och kränkande behandling

Måndagen den 9e februari samlades vi i  Trygghetsgruppen på Årstaskolan för en heldags metodutveckling. 22 motiverade lärare, fritidspedagoger från alla stadier samt  kuratorer, speciallärare, specialpedagoger och två rektorer tittade på senaste forskningen kring arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Utifrån den evidens som finns tittade vi noga på hur vi på Årstaskolan arbetar med främjande, förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser. Det ledde till konkreta idéer för vårt fortsatta arbete som kommer att bearbetas och analyseras inom ramen för vårens kartläggning. Vi ägnade oss även åt att se över våra interna rutiner och dokument samt tränade på samtalsmetodik med hjälp av rollspelsövningar och reflekterande team. Det blev en lyckad dag som vi alla kände genererade kraft och motivation till att fortsätta utveckla detta viktiga arbetsområde.

Olof Hedtjärn och Nina Park - Trygghetsgruppen

Dela: