Välkomna till ett nytt läsår på Årstaskolan!

Den här sommaren har vi som varit i Sverige verkligen kunnat njuta av sol och värme. Det tog lite tid, men när juni väl passerats kom värmerekorden! Jag hoppas att ni har haft en skön ledighet och att ni är utvilade och redo för ett nytt skolår tillsammans!

Mitt första läsår avslutades med en fantastisk skolavslutning med mycket folk, bra framträdanden och trevlig stämning. Under året fick jag uppleva massor av positiva händelser. Om jag ska nämna några som gjorde stort intryck är Årstafestivalen, fritidshemmens kvalitetsarbete samt lärarnas presentationer om pågående projekt något som var både nytt och spännande.

När jag började hade jag höga förväntningar på Årstaskolan som har infriats. Känslan jag har med mig efter ett läsår är att det var lite som att komma hem. Jag trivs väldigt bra med elever, personal och föräldrar.

Under det kommande läsåret ska vi självklart fortsätta vår strävan att förbättra skolans resultat. De goda resultat vi fick förra läsåret ska vi förvalta samt utveckla ännu mer!

Något vi kommer arbeta intensivt med är att få en starkare lärandemiljö där eleverna upplever att studier och lärande är något positivt och självklart för varje individ. För att komma dit måste alla, personal och elever, vara nyfikna och reflektera över vad vi gör varje dag och varför. Som förälder är ditt engagemang i ditt barn och din feedback till oss som arbetar på skolan oerhört viktigt!

Än en gång välkomna!

Ove Norrman
Rektor

Dela: