Besök från Riksdagen

Elevrådet fick för ett tag sedan besök av Börje Vestlund som arbetar som riksdagsledamot. Han berättade om sitt arbete och om vad det innebär att ett land är en demokrati och vad som är motsatsen, det vill säga diktatur. En demokrati måste förutom att man röstar för att fatta beslut även ha en domstol.

Eleverna hade många frågor till Börje, här kommer några av frågorna och svaren:

Varför går det så få bussar från Östberga till Årsta?
Den frågan tyckte Börje var berättigad och han kände till problemet, eftersom han själv bor längs den linjen. Tyvärr kunde han inte ge något löfte om tätare bussturer. Det verkade handla om att pengarna inte räcker till för det just nu.

Varför har vi inte längre kvarterspoliser?
Nu för tiden har vi istället för närpoliser. De kan fungera lite på samma sätt som kvarterspoliser.

Varför har Sverige inte längre krigsmän?
Det tyckte Börje var en bra fråga som exempel på hur en demokrati kan fungera. Att det är demokratiska beslut i Riksdagen som har kommit fram till hur många soldater och hur stort försvar vi ska ha i Sverige, att man tillsammans har kommit fram till att det är bättre att försöka komma överens och få sin vilja igenom på andra sätt än med krig och våld.

Börje avslutade med att ge elevrådet några goda råd, de löd såhär:

Bli aldrig arg för att du inte får igenom ditt förslag utan bestäm dig för att acceptera ett demokratiskt beslut och jobba sedan vidare för att påverka din fråga.

Kom ihåg att låta alla klasser skicka med sina frågor till Elevrådet och skriv ner vad ni kommer överens om och beslutar, så ni kan gå tillbaka och titta vad ni skrivit om ni blir osäkra eller osams om vad ni bestämt.

Dela:
Kategorier: