Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål en svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om

  1. Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  2. Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning på Årstaskolan
 
På skolan deltar idag ca 170 elever i modersmålsundervisning i 30 olika språk. Då modersmålsundervisning innebär ett stort organisatoriskt arbete för skolan, är det viktigt att vårdnadshavare och elever följer skolans anmälningsrutiner.
 
Anmälningsrutiner
 
Årstaskolan skickar hem anmälningsblanketter för modersmål inför kommande läsår.
 
Sista anmälningsdatum till modersmålsundervisning är den 20/3.Anmälan till modersmålsundervisningen är bindande i ett läsår närvaroplikt gäller. Om anmälan ej skett senast 20/3 , kan skolan inte garantera plats i modersmålsundervisningen inför kommande läsår.
 
Vid läsårsstart får skolan information från Språkcentrum om vilka modersmålslärare som kommer att undervisa i de olika språken. Vanligtvis brukar modersmålsundervisningen komma igång senare än den övriga undervisningen på skolan(aug/sep).
 
Om ditt barn av någon anledning avbryter sina studier under läsåret, önskar vi att vårdnadshavare skriftligen meddelar detta till modersmålsläraren och till skolan. Vid sjukdom eller annan frånvaro behöver vårdnadshavare också meddela modersmålsläraren.

Ansökningsblanketten hittar ni här:

 

Har du frågor kring modersmålsundervisningen är du välkommen att kontakta skolan på: arstaskolan@stockholm.se

Johanna Stenvall

 

Dela:
Kategorier: