Media

Från pixlar till budskap

Du kommer att få breda grundkunskaper inom film, foto, bildhantering, filmredigering, layout, presentationstekniker, bild och form. Varje mediaelev kommer att lämna Årstaskolan med erfarenheter från film, ljud, foto och andra typer av medieproduktioner, men också med en bättre förståelse för data/datorhantering och IT.

Förkunskaper

Du har ett stort intresse, datorvana och vill uttrycka dig i digital bild och form.

Innehåll

Du kommer att få lära dig:

• Du kommer att bredda dina IT kunskaper.

• Skapa presentationer med hjälp av digitalkameror. Layout med bild och text. Manus och bildmanus.

• Olika syften för medieproduktion exempelvis reklam, information, propaganda eller

konst.

• Med hjälp av praktiska övningar lära dig programvaror för bildhantering, layout, filmredigering och presentationer.

• Arbeta med olika projektarbeten för att kommunicera ett visst budskap och träna på hur det fungerar bäst grafiskt eller med hjälp av rölig bild.

• Teoretiskt och praktiskt arbete med video – från manusarbete till redigeringsarbete.

• Animering i teori och praktik.

• Vikten av komposition, färglära, analys och redigering.

Vi kommer kontinuerligt att publicera mediaprofilens arbeten på vår hemsida så att eleverna får möjligheten att producera material för en riktig publik.

Dela: