Föräldrasamverkan

Datumen för höstterminens enhetsråd och föräldraråd är torsdag 21 september och torsdag 30 november. Enhetsråden leds av enhetsledarna och skolrådet, där föräldrarepresentanter från skolans alla enheter deltar, leds av skolledare.

Dela:
Kategorier: