Familj- och föräldrastöd

Om man som förälder upplever att ens vardag med sina barn domineras av bråk och konflikt eller om man har samlevnadsfrågor, till exempel kring separation eller familjeproblem så erbjuder Stockholm stad kvalificerad hjälp. Det finns stöd i form av kurser eller rådgivning/samtalskontakt. Läs mer om stöd och hjälp du kan få här.

Om det i familjen finns vuxna med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa finns det familjestöd för detta. Kuratorn eller Psykologen på skolan kan hänvisa dig rätt.

Dela:
Kategorier: