English and the World

Från Årstaskolan till resten av världen

Profilämnet English and the World är för dig som gillar språk, att resa och kanske t.o.m. i framtiden tänker prova på att arbeta i ett annat land.

Våra ledord för engelskaprofilen är

Communication - Confidence - Context

Communication – Alla elever på profilengelskan ska bli säkra på att kommunicera på engelska. Vi inleder i åk 6 men att öva på att presentera sig själv och sin omvärld. Alla ska känna att de vågar prata om sin närmiljö på målspråket.

Confidence – Alla ska bli säkrare på och känna sig bekväma med målspråket. Vi samtalar mycket i smågrupper och diskuterar frågor som ligger eleverna nära.

Context – Vi hittar sammanhang och kontext i tidningsartiklar, böcker, filmer. Vi använder autentiska texter, dvs texter som inte är skrivna för att användas som studiematerial. Till exempel tidningstexter, skönlitteratur och brevkorrespondens.

Innehåll

Vi jobbar på engelska och med engelska så att du blir riktigt vass på språket. Vi läser autentiska texter – alltså texter som är från engelsktalande länder.
Du lär dig uttrycka dig väl skriftligt genom att t.ex. skriva berättelser på engelska. Vi övar språket muntligt genom att konversera, diskutera och argumentera.
Du kommer också att använda engelskan när du – t.ex. via Internet - har kontakt med ungdomar i andra länder och lär dig mer om världen utanför Sverige. I årskurs 8 gör vi en studieresa till England så att du får tillfälle att tala språket ”på plats”.

Förkunskaper

För att ha ämnet English and the World måste du vara duktig på engelska och vilja bli ännu duktigare.

Dela: