Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Årstaskolans elevhälsas uppgift är att hjälpa skolans barn och ungdomar att utveckla, bevara och förbättra sin hälsa och lärande genom medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan på Årstaskolan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv.

Elevhälsan bedriver ett viktigt hälsofrämjande arbete för alla barn och ungdomar på Årstaskolan. Enligt skollagen ska alla elever ha rätt till skolhälsovård från förskoleklass till och med gymnasiet.
Årstaskolans elevhälsa består av flera olika professioner som samverkar med varandra när du som elev behöver extra stöd i skolan. Vi arbetar direkt med eleven och/eller familjen samt med personal inom skolan.

Dela:
Kategorier: