Till innehåll på sidan

Blanketter

Här hittar du länkar till de vanligast förekommande blanketterna.

Anmälan till modersmålsundervisning

Ikon PDF
 Anmälan till modersmålsundervisning (44 kB - PDF)

_________________________________________________________________

Avanmälan till modersmålsundervisning

Ikon PDF
 Avanmälan till modersmålsundervisning (42 kB - PDF)

_________________________________________________________________

Ansökan om skolskjuts

Denna blankett gäller även för SL-kort (skolkort) och lämnas till rektor

Ikon PDF
 Ansökan om skolskjuts (550 kB - PDF)

_________________________________________________________________

Barnomsorg - Uppsägning av plats i stadens förskoleverksamhet / skolbarnomsorg

Länk
 Länk till blankett och information som finns på stockholm.se

_________________________________________________________________

Skola - ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola i åk 1-9 utanför skolvalsperioden

Denna blankett är avsedd för dig som söker kommunal skola (förskoleklass samt årskurs 1–9) under 16 februari till 14 januari, det vill säga utanför perioden för ansökan till skola.
Blanketten skickas med vanlig post (ej e-post) till den skola du vill söka i första hand.

Ikon PDF
 Ansökan till kommunal skola (pdf, 1 MB)

_________________________________________________________________

Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ikon PDF
 Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (1,5 MB - PDF)

_________________________________________________________________

Barnomsorg - ansökan om plats

Ansökan om förskola och pedagogisk omsorg

 

Länk
 Länk till blankett och information som finns på stockholm.se

_________________________________________________________________

Byte av skola

Ikon PDF
 Byte av skola (36 kB, pdf)

_________________________________________________________________

Skola – ansökan om ledighet för elev i grundskolan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition / hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen).

Ikon PDF
 Ansökan om ledighet för elev i grundskolan (pdf, 519 kB)

_________________________________________________________________

Anmälan till Ikaros fritidsverksamhet

Ikon PDF
 Anmälan till Ikaros fritidsverksamhet (18 kB, pdf)

_________________________________________________________________

Barnomsorg Inkomstblankett

Länk
 Länk till blankett och information som finns på stockholm.se

_________________________________________________________________

Specialkost

Stockholms stad har beslutat att specialkost endast serveras de elever som har lämnat in ett intyg från legitimerad läkare/psykolog till skolan.

Länk
 Blankett och anvisningar om specialkost vid allergi

_________________________________________________________________

Dela:
Kategorier: