Till innehåll på sidan

Blanketter

Här hittar du länkar till de vanligast förekommande blanketterna.

Anmälan till modersmålsundervisning

Ikon PDF
 Anmälan till modersmålsundervisning (44 kB - PDF)

_________________________________________________________________

Avanmälan till modersmålsundervisning

Ikon PDF
 Avanmälan till modersmålsundervisning (42 kB - PDF)

_________________________________________________________________

Ansökan om skolskjuts och resor till och från grundskolan

I vissa fall har ditt barn rätt till kostnadsfria resor till och från skolan. Skolskjuts avser i första hand terminsbiljett, men det kan också vara skoltaxi.

Länk till information och blankett på grundskola.stockholm.se >

_________________________________________________________________

Säg upp plats på fritidshem och fritidsklubb

Länk till information och blankett på grundskola.stockholm > 

_________________________________________________________________

Skola - ansökan till kommunal förskoleklass och grundskola i åk 1-9 utanför skolvalsperioden

Blanketten på Söka Skola är avsedd för dig som söker kommunal skola (förskoleklass samt årskurs 1–9) under 16 februari till 14 januari, det vill säga utanför perioden för ansökan till skola.
Du hittar information och blankett på stadens sida för Söka Skola.

Länk till information och blankett på grundskola.stockholm >

_________________________________________________________________

Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ikon PDF
 Årstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (1,5 MB - PDF)

_________________________________________________________________

Ansök om fritidshem

Via e-tjänster för grundskola gör du ansökan om fritidshem.

Länk till information om hur du ansöker om fritidshem på grundskola.stockholm.se >

_________________________________________________________________

Skola – ansökan om ledighet för elev i grundskolan

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Blankett för ansökan om ledighet finns att hämta på skolans expedition / hemsida. Rektor, eller den som rektor delegerat till, beslutar om ledighet. För ledighet längre än tio dagar får beslutet inte delegeras. (7 kap. 18 § skollagen).

Ikon PDF
 Ansökan om ledighet för elev i grundskolan (pdf, 519 kB)

_________________________________________________________________

Anmälan till Ikaros fritidsverksamhet

Ikon PDF
 Anmälan till Ikaros fritidsverksamhet (18 kB, pdf)

_________________________________________________________________

Avgifter för fritidshem och fritidsklubb

Länk till information och blanketter på grundskola.stockholm >

_________________________________________________________________

Specialkost

Stockholms stad har beslutat att specialkost endast serveras de elever som har lämnat in ett intyg från legitimerad läkare/psykolog till skolan.

Länk till blankett och anvisningar om specialkost vid allergi >

_________________________________________________________________

Dela:
Kategorier: