Bild och form

Förkunskaper

Du behöver inga direkta förkunskaper för att delta i Bild och formprofilen, men du bör, oavsett vad du sedan tidigare kan inom ämnet, vara intresserad av att utveckla din förmåga.

Tekniker

Du kommer att möta många olika tekniker för bildframställan, så som teckning, måleri, kollage, grafiska tekniker och skulptur. Vi arbetar med att förstå och upptäcka de olika arbetssättens uttrycksmöjligheter.

Innehåll

Du kommer att möta många olika arbetsuppgifter som har till syfte att ge dig träning, erfarenhet och förståelse inom bildämnet, samt ge dig inspiration, lust och mod att skapa själv.

Vi kommer att arbeta mycket praktiskt, dvs. med händerna, men även teoretiskt, - med bildförståelse. Då studerar och diskuterar vi bilder. Det kan handla om vad bilder uttrycker, deras historia, hur de används, hur de är komponerade etc.

Dela: