Bibliotek

Välkommen till skolbiblioteket!

Årstaskolans (Årsta Torg) skolbibliotek finner du längst ner i skolans trapphall. Här kan elever och personal bland annat låna och läsa böcker, få hjälp med informationssök och upphovsrätt, använda och lära sig om digital utrustning samt kompensatoriska hjälpmedel. 

För mer information kontakta:

Lena Wallner, skolbibliotekarie
Tel: 08-508 46 288

Länk
 Skolbibliotekets självbetjäningstjänst

Dela:
Kategorier: