Bibliotek

Välkommen till skolbiblioteket!

Årstaskolans skolbibliotek finner du längst ner i skolans trapphall. Här kan elever och personal låna och läsa böcker, få boktips, söka information och utveckla sin medie- och informationskunnighet. Elever med behov kan även få hjälp med olika kompensatoriska hjälpmedel.

Biblioteket är bemannat 08.15-16.00. Ibland är det stängt på eftermiddagar på grund av möten.

Ansvarig för skolbiblioteket är Memme Chatfield som du når på memme.chatfield@stockholm.se 

Länk
 Skolbibliotekets självbetjäningstjänst

Dela:
Kategorier: