Till innehåll på sidan

Bibliotek

Årstaskolan har skolbibliotek på Årsta torg och Årstaviken. Till biblioteket kommer eleverna på schemalagda besök och spontant för att låna, läsa och bli boktipsade. Bibliotekarien arbetar målinriktat med elevernas läsning såväl som medie- och informationskunnighet. Elever med behov kan även få hjälp med olika kompensatoriska hjälpmedel. Du kan läsa mer i Årstaskolans biblioteksplan.

Årsta torg

Du hittar vårt huvudbibliotek på bottenplan i D-huset, ingång D2.
Biblioteket är bemannat:
Måndag och torsdag 8.00-11.30*
Tisdag, onsdag och fredag 8.00-16.30

Årstaviken

Du hittar vår biblioteksfilial med ungdomsinriktning på våning 2 i C-huset.
Biblioteket är bemannat:
Måndag och torsdag 12.00-16.30

Biblioteken är aldrig helt stängda. På obemannad tid är elever välkomna att nyttja lokalerna tillsammans med personal.
Ibland är det ändrade öppettider pga möten och lektioner.

Ansvarig för skolbiblioteket är Memme Chatfield som du når på memme.chatfield@edu.stockholm.se 

Ladda ned Årstaskolans biblioteksplan (PDF)

Dela:
Kategorier: