Årstaskolan IF

Vi välkomnar alla elever till Årstaskolans IF, Tyvärr har vi under höstterminen inte haft någon verksamhet i skol If, men vi är beredda att starta direkt om intresse finns. Önskar du vara med i skol IF prata med din idrottslärare. Regler för Årstaskolans IF:

• Medlemsavgift 20kr (gäller för ett år)
• Eleverna är ansvariga för träningspassen
• Öppet för åk 6-9
• Följa ordningsreglerna
• Representera skolan på bästa sätt

Vad är Skol IF?

Skol IF är en förening där alla elever på skolan som betalt medlemsavgiften på 20 kr är medlemmar. Detta innebär att vem som helst får deltaga i våra tävlingar förutsatt att kostnaden är rimlig och att plats finns. Under terminen kommer vi att träna tillsammans en gång i veckan. På dessa träningar bedriver vi den sporten som är mest aktuell. Om vi t ex ska deltaga i skol DM i innefotboll är det innefotboll vi tränar. Föreningen har hittills varit mycket lyckad och uppskattad bland eleverna. Tanken är att eleverna själva ska få vara med och påverka vilka tävlingar vi ska deltaga i samt vilken typ av träning vi ska bedriva.
Många av de turneringar vi deltar i sker inom Stockholmsområdet, vilket medför att eleverna får en möjlighet att representera skolan runt om i hela Stockholm.

Något för alla!

Under terminen kommer det att komma inbjudningar ifrån Skolidrottsförbundet och dess specialförbund om att delta i olika idrotter. Givetvis hoppas vi på att kunna ställa upp med lag och enskilda idrottare i en rad olika idrotter. Exempel på idrotter är:

• Fotboll
• Ishockey
• Golf
• Orientering

Framtiden

Vi hoppas på sikt att föreningen kommer att bli något som stärker vår VI-känsla och ökar sammanhållningen på skolan. Genom att delta i olika idrottsturneringar hoppas vi även att föreningen kommer att fungera som en fin marknadsföring för Årstaskolan.

Dela: