Årstaskolan - En bra skola för alla

Skolgården vid Årsta Torg

På Årstaskolan ska barnens och ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Kunskap, stimulerande studiemiljöer och digitala verktyg anpassade efter elevernas behov ska prägla skolan.

Förväntningarna är höga på att alla elever ska nå goda resultat och utveckla sin potential. Verksamheten bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och studiero.

Årstaskolan är en mötesplats för elever med olika bakgrund där människors olika erfarenheter ses som en tillgång. Mänskliga rättigheter och normkritiskt tänkande är förankrat i verksamheten.

Moderna verktyg inspirerar till nya sätt att dela kunskap och samarbeta i den digitala omvärlden. Den kreativa skolmiljön stimulerar elever och pedagoger att utveckla och förnya sättet att lära och lära ut.

På Årstaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund.

Årstaskolan är en del av Stockholm stad och ingår i Vision 2040 – Ett Stockholm för alla. Läs mer om Stockholm stads vision på www.stockholm.se/vision.

Dela:
Kategorier: