Till innehåll på sidan

Årstaskolan - En bra skola för alla

På Årstaskolan ska barnens och ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Kunskap, lärande, stimulerande lärmiljöer och andra pedagogiska miljöer anpassade efter elevernas behov ska prägla skolan.

Skolgården vid Årsta Torg

Alla på skolan samarbetar och har höga förväntningar på att alla elever ska nå goda studieresultat och förverkliga sin potential. Vår verksamhet bygger på respekt och delaktighet, där alla elever kan finna trygghet och studiero.

Årstaskolan är en mötesplats för elever med olika bakgrund där människors olika erfarenheter ses som en tillgång. Mänskliga rättigheter och normkreativt tänkande är förankrat i verksamheten.

Digitala verktyg inspirerar till nya sätt att dela kunskap och samarbeta med omvärlden. Den kreativa skolmiljön stimulerar elever och pedagoger att ta ansvar för, utveckla och förnya sätten att lära och lära ut.

På Årstaskolan får alla barn sin rätt till en bra utbildning tillgodosedd oavsett bakgrund och förutsättningar.

Årstaskolan är en del av Stockholm stad.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
På Årstaskolan ska barnens och ungdomarnas nyfikenhet och lust att lära tas tillvara. Kunskap, lärande, stimulerande lärmiljöer och andra pedagogiska miljöer anpassade efter elevernas behov ska prägla skolan.